Wijziging bestuur STAK

De door de certificaten vertegenwoordigde aandelen worden gehouden door de Stichting Administratie Kantoor SFN II, in het spraakgebruik "de STAK". Henk Rottinghuis was sinds 2020 voorzitter van het Bestuur van de STAK.


Om hem moverende redenen heeft Henk ons laten weten zich terug te willen trekken uit deze bestuurlijke functie bij het SFN II. We hebben geprobeerd hem te overreden daarvan af te zien en betreuren het dat dit ons niet is gelukt. Rottinghuis verzekerde ons dat hij het SFN een warm hart blijft toedragen en waar mogelijk op onze evenementen acte de présence zal blijven geven.


RvC en directie danken Henk hartelijk voor zijn grote inzet die hij achtereenvolgens als voorzitter van de RvC, voorzitter van de directie en als voorzitter van de STAK heeft getoond. Als voorzitter van het Bestuur van de STAK fungeert sinds 1 maart 2024 Angelique Poiesz en Lida Both als lid. 

Nieuws

Wijziging bestuur STAK

De door de certificaten vertegenwoordigde aandelen worden gehouden door de Stichting Administratie…

Kadorena SFN verkocht naar de USA

Na goed overleg tussen selecteurs en directie werd enige tijd geleden vastgesteld dat de…

SFN bijeenkomst op 20 april 2024

Het is ons gelukt om in goed overleg met onze ruiters een datum te vinden waarop zij de…

Kerst en Nieuwjaarswens

Ruiters, selecteurs, leden van de RvC en de directie van het SFN II wensen u en allen die u…

Juwel SFN maakt overstap naar andere ruiter

In goed overleg tussen Jeroen Dubbeldam, de selecteurs en de directie van het SFN is besloten om de…

Zenith SFN geniet van pensioen

Floris Deckers en Jacob Melissen hebben onlangs een bezoekje gebracht aan vier van onze vijf…

Ruiterwissel voor Kadorena SFN

De directie van het SFN II is geadviseerd om met ingang van de maand mei Kadorena SFN onder te…

Liverpool SFN aan de SFN-stal toegevoegd

Nadat de directie vorige week een positief aankoopadvies van haar selecteurs ontving voor Liverpool…