Procedure selectie ruiters

 

L.S.

 

Waarschijnlijk heeft U recent in de pers gelezen over het besluit om voor Utascha een andere ruiter te zoeken. In dit schrijven willen wij u als Certificaathouder graag een toelichting geven over de gevolgde procedure.

 

Met enige regelmaat bespreekt de directie van het SFN met de selecteurs de voortgang van de paarden en het stal- en wedstrijdmanagement. Ook wordt dan stilgestaan bij de voortgang en toekomst van de gevormde combinaties. Dat heeft in het verleden al eerder tot ruiterwisselingen geleid. Het is de doelstelling van het SFN om paarden beschikbaar te stellen aan die Nederlandse ruiters, die met onze paarden de beste combinatie vormen om op internationale kampioenschappen en belangrijke wedstrijden succesvol te zijn. Het streven is de belangen van de Nederlandse top springsport te dienen èn de waardeontwikkeling van onze paarden daarmee parallel te laten lopen.

 

Het unieke van ons Fonds is dat wij daarbij beschikken over een bijzondere groep experts. Ons zijn geen andere gremia in binnen- of buitenland bekend waar zoveel expertise en wedstrijdervaring bijeenkomen. De inhoudelijke besluitvorming over paarden en combinaties vindt dan ook in deze groep plaats. De directie neemt daarna de verantwoordelijkheid als bestuurder van het Fonds, dat de eigenaar van de paarden is.

 

Door een standaard overeenkomst zijn alle betrokken ruiters volledig bekend met de werkwijze en de besluitvormingsprocedure. Zij hebben zich hiermee akkoord verklaard.

 

Volgens de hiervoor geschetste procedure is ook de combinatie Utascha - Eric van der Vleuten gedurende de afgelopen jaren beoordeeld. Dankzij de zorgvuldige begeleiding van Eric van der Vleuten èn de betrokken selecteurs heeft Utascha zich ontwikkeld tot een paard van wereldklasse. Het SFN heeft zo in de afgelopen jaren reeds een prachtige bijdrage geleverd aan de Nederlandse Springsport door Utascha beschikbaar te stellen aan Eric van der Vleuten. Niet alleen voor diverse Nations Cup wedstrijden, maar ook het WK in Kentucky 2010 en het EK in september jl. in Madrid.

 

Vooruitkijkend was er echter gerede twijfel bij selecteurs of deze combinatie tot de voor Utascha optimale prestatie bij de Olympische Spelen van Londen 2012 zou kunnen komen. Na uitvoerig intern beraad is daarop het besluit genomen, om voor Utascha een andere ruiter te zoeken.

 

Prestaties in de topsport zijn alleen mogelijk als zonder emotie en op rationele gronden naar het beste wordt gestreefd. Een besluit zonder aanzien des persoons hoort daar ook bij, hoe hardvochtig dat ook kan lijken. Voor dit besluit, gebaseerd op het oordeel van de selecteurs en gesteund door de Raad van Commissarissen, is de directie van het SFN dan ook niet weggelopen.

 

Een ieder heeft zich daarbij zeer wel de gevolgen gerealiseerd voor Eric v.d. Vleuten, die door alle betrokkenen wordt beschouwd als groot vakman. Er is ook begrip voor zijn teleurstelling. Ook is het duidelijk dat de nieuwe combinatie, die gevormd zal worden met Jeroen Dubbeldam, zich nog zal moeten bewijzen. Toch zijn we overtuigd dat het SFN de meest verantwoorde beslissing heeft genomen.

 

Wij verzekeren u dat wij als Raad van Commissarissen blijven toezien dat met zorgvuldigheid en vakbekwaamheid wordt gewerkt aan de kansen voor de Nederlandse Topsport en de waarde van onze paarden. Aan de inzet van zeer velen, waaronder ook die van u als enthousiaste Certificaathouders, hoeft niemand te twijfelen. Dit buitengewone initiatief verder te laten slagen is ons aller doel.

 

Hoogachtend,

Namens de Raad van Commissarissen

 

handtekening rottinghuis

 

Mr. H.Th.E.M. Rottinghuis
Voorzitter

Nieuws

Iceman B SFN en Sleiderink presteren netjes op WK

Lanaken (16 sept. 2018) - De wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden op het domein Zangersheide in het Belgische Lanaken werden het afgelopen weekeinde verreden.

Even rust voor Eloma's Blue SFN

Pesse (19 aug. 2018) - Het zal de komende weken even rustig zijn rond onze schimmel Eloma's Blue SFN.

Sjaak Slederink en Iceman B SFN gekwalificeerd voor het WK

Ermelo (16 aug. 2018) - Op de KWPN Kampioenschappen voor jonge springpaarden heeft Iceman B SFN onder Sjaak Sleiderink zeer goed gepresteerd.

Iceman B SFN van start in halve finale van de Blom Cup

Pesse (6 aug. 2018) - Maandag 13 augustus gaan op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo de KWPN Kampioenschappen echt van start, nadat komende vrijdag de Afstammelingenkeuringen zijn en vrijdag de Tuigpaardendag.

Wout-Jan met Eloma's Blue SFN tweemaal zevende

Mons Ghlin (8 juli 2018) - In het nabij het Belgische Bergen gelegen Mons Ghlin namen Wout-Jan van der Schans en Eloma's Blue SFN deel aan een internationaal CSI2*.

SFN II heeft twee paarden aangekocht

De afgelopen tijd hebben de selecteurs van het SFN II diverse paarden gezien en getest en in twee gevallen hebben zij de directie geadviseerd om tot aankoop over te gaan.

Wout-Jan en Eloma's Blue SFN derde in Eindhovense Derby

Eindhoven (14 mei 2018) - Wout-Jan van der Schans leek als jonge ruiter in de eventinghoefslag van zijn vader Piet te stappen. De ervaringen die hij daarin heeft opgedaan komen hem nog steeds van pas als hij in een Derby-parcours van start gaat.

Nederlands Kampioenschap springen Mierlo

Het Nederlands Kampioenschap voor springruiters begon voor Jeroen Dubbeldam en Zenith SFN op donderdag met een droomstart. Zenith sprong perfect, er was 100% controle en ze beëindigden deze eerste wedstrijd waarin de gevallen balken werden omgezet in strafseconden foutloos in de snelste tijd.

Dubbeldam en Zenith SFN van start op NK in Mierlo

Pesse (24 april 2018) - Komende donderdag barst in Mierlo weer de strijd los in het Nederlands Kampioenschap springen.

Willem Greve neemt selecteursplaats in van Johan Heins

Pesse, 29 maart 2018 - Onlangs heeft Johan Heins te kennen gegeven te willen stoppen als selecteur van het Springpaarden Fonds Nederland (SFN II). De overige selecteurs, Emile Hendrik, Egbert Schep, Willy van der Ham en Teus van den Brink, hebben daarna in overleg met Heins unaniem besloten om aan de directie als zijn opvolger Willem Greve (26-02-1983) voor te stellen.